Systemisk Ledelse

Forfatter: Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)
Forlag: Samfundslitteratur