Det epidemiske samfund

Forfatter: Ole B. jensen & Nikolaj Schultz (red.)
Forlag: Hans Reitzels Forlag