Systemteoretiske Analyser – At anvende Luhmann

Forfatter: Gorm Harste og Morten Knudsen (red.)
Forlag: Nyt fra samfunds videnskaberne