Borgernær Ledelse

Forfatter: Kristian Gylling Olesen & Anja Svejgaard Pors (red.)
Forlag: Akademisk Forlag