Et forsvar for storbyen

Forfatter: Simon Kjær Hansen
Forlag: Gads Forlag