Kerneopgaven

Forfatter: Ole H. Sørensen m.fl.
Forlag: Akademisk Forlag