Organisationsanalyse

Forfatter: Christian Frankel og Kjeld Schmidt (red.)
Forlag: Samfundslitteratur