Den Store Krig

Forfatter: Nils Arne Sørensen
Forlag: Gads Forlag