Bomber over Danmark

Forfatter: Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank Weber
Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck