Andre folks penge

Forfatter: Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg
Forlag: JP Forlag