Soundpainting

Forfatter: Ketil Duckert og Gustav Rasmussen
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag

Visualisering af internationalt tegnsprog - Soundpainting - der danner rammen for
kommunikation mellem dirigent og ensemble.