DET KOSTER ET KONGERIGE

Forfatter: Jens Høvsgaard
Forlag: Rosinante

Illustration til bogen 'Det koster et kongerige'.