Kulturnat NV

Plakat for kulturnat i Nordvest, 2012.