Deleøkonomi

Illustration til Merkur Andelskasses Kundemagasin "Pengevirke"