OPUS

Logo for Opus – organisationskonsulenter, med rødder i teorierne bag systemisk tænkning, neurovidenskab, social intelligens og procesfacilitering.