Documentas

Logo og identitet til forlaget Documentas.