Salon des refusés

Udkast til Grundbog i Sygepleje, som desværre ikke kom videre end til tegnebrættet.