Den gode soldat

Forfatter: Ford Madox Ford
Forlag: Rosenkilde & Bahnhof