Medlemsblad for djbfa – komponister og sangskrivere

Her er en udgivelse som overrasker sine modtagere hver gang, det udkommer. Vi dyrker det taktile og variationen inden for bladets stramme rammer. Resultatet er et blad, som medlemmerne påskønner, lægger mærke til, og som ikke drukner i bunken. Det ligger fremme, så man som læser bliver mindet om det og får læst de artikler, man har tænkt sig. Vi er overbeviste om, at det trykte medie i nogle tilfælde er at foretrække frem for det digitale, som i dets natur er mere flygtigt og usynligt i en travl hverdag.

 

Se også logo og visuel identitet for DJBFA