Hans Reitzels Forlag – forårskatalog

Design og tilrettelægning af nyheds- og backlistkataloger for Hans Reitzels Forlag, som gennem flere år blev udgivet både i print og digitalt.