Forum Humanum

Identitet, plakater og folder til danseforestilling i Dansehallerne.

 

Se også visuel identitet for dansekompagniet Kitt Johnson X-act

Se også hjemmeside for dansekompagniet Kitt Johnson X-act

Se også præsentationsfolder for dansekompagniet Kitt Johnson X-act

Se også materialer til forestillingen 'Det Magiske Lydcirkus'

Se også materialer til forestillingen ‘Aber Dabei’

Se også materialer til forestillingen ‘Drift’

Se også materialer til forestillingerne ‘Mellemrum’

Se også hjemmeside til forestillingerne ‘Mellemrum’

Se forskellige forestillingsplakater for Kitt Johnson X-act her