Den røde tråd i kristendommens historie

Forfatter: Inger Røgild
Forlag: Bibelselskabet